KEDY STREAMUJEM ?

Momentálne nestreamujem z tech. problémov:
nedostačujúce internetové pripojenie, prestahoval som sa na dedinu.

  • Pondelok:- : -
  • Utorok:- : -
  • Streda:- : -
  • Štvrtok- : -
  • Piatok:- : -
  • Sobota:- : -
  • Nedela:- : -